Skip to content Skip to navigation

Thông báo nộp báo cáo môn Thực tệp Tốt nghiệp học kỳ 2 năm 2016-2017

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo đến các bạn sinh viên Chương trình tiên tiến về việc báo báo thực tập tốt nghiệp.

Thời gian nhận báo cáo từ 12/06/2017 đến 15/06/2017 tại VP Khoa HTTT E9.2.

Thời gian bảo vệ dự kiến 19/06/2017