Skip to content Skip to navigation

Thông báo nộp quyển báo cáo KLTN- CTTT

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo về việc nộp lại quyển báo cáo KLTN của sinh viên CTTT 2 nhóm sau:

- Nhóm Lê Bảo Huy (13520360) và Phạm Hoàng Thanh Tài (1352010093) KLTN do thầy Thơ hướng dẫn.

- Nhóm Hoàng Đức Tín (13520892) KLTN do thầy Thơ hướng dẫn.

Yêu cầu nộp lại quyển báo cáo KLTN với tên đề tài theo đúng tên đề tài đã đăng ký ngay trong sáng thứ 2 ngày 08/01/2018. Nếu đề tài không thay đổi nội dung thì có thể lên VP Khoa để lấy lại quyển và in bìa lại. Mọi thắc mắc liên hệ thầy Sang tại sangvm@uit.edu.vn