Skip to content Skip to navigation

Thông báo tham gia buổi nói chuyện của CEO công ty HasBrain

Văn phòng thông báo đến tất cả các sinh viên Chương trình Tiên tiến khóa 2012, 2013, 2014 và Chất lượng cao ngành Hệ thống thông tin khóa 2014 tham gia buổi nói chuyện của CEO công ty HasBrain, cụ thể như sau:

 
Thời gian: 10h00 sáng Thứ 6 ngày 27/11/2015

Địa điểm: Hội trường E, Tầng 12, Trường ĐH CNTT

 

Sinh viên bắt buộc tham gia và đây là hoạt động có cộng điểm rèn luyện.

 

Trân trọng thông báo./.