Skip to content Skip to navigation

Thông báo thay đổi phòng học B2.02 vào ngày 29/12/18

Chiều Thứ bảy, ngày 29/12/2018, Trung tâm Ngoại ngữ sẽ tổ chức thi TOEIC tại tòa nhà B. Để phục vụ cho công tác thi, Văn phòng sẽ chuyển tạm lớp MA003.J11.KHTN  (tiết 6,7,8) học tại phòng B2.02 sang phòng C101.

Sau ngày này lớp vẫn học tại phòng B2.02.

Sinh viên lưu ý và đi học đúng phòng học.

Trân trọng.