Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời gian báo cáo Thực tập Tốt nghiệp Chương trình Tiên tiến

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo thời gian Báo cáo Thực tập Tốt nghiệp (danh sách trong file đính kèm)

Thời gian sáng thứ 2 19/06/2017 bắt đầu lúc 7h45 tại phòng C104