Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời gian bảo vệ KLTN của sinh viên CTTT và CLC Khoa Hệ thống thông tin (cập nhật ngày 25/02/2020)

VPĐB thông báo đến sinh viên  CTTT và CLC ngành Hệ thống thông tin đang làm KLTN trong học kỳ 1 năm học 2019-2020 thời gian bảo vệ KLTN như sau:

  • Sinh viên CTTT bảo vệ trong cả ngày thứ 4 04/03/2020
  • Sinh viên CLC bảo vệ vào chiều thứ 4 04/03/2020 và sáng thứ 5 05/03/2020

Thời gian: Sáng bắt đầu lúc 8h, chiều bắt đầu lúc 13h15.

Thông tin chi tiết về thời gian, thứ tự báo cáo, địa điểm phòng báo cáo xem trong file đính kèm

Lưu ý:

  • Yêu cầu sinh viên thuộc buổi báo cáo nào phải tập trung ở phòng báo cáo: buổi sáng lúc 7h45 và buổi chiều lúc 13h để chuẩn bị.
  • Yêu cầu sinh viên nộp 04 quyển báo cáo +04 CD (Có chữ ký của Giảng viên hướng dẫn) theo như thông báo trước đây về VP Khoa đến trước 11h sáng thứ 2 04/03/2020.
  • Mọi thắc mắc liên hệ thầy Sang: sangvm@uit.edu.vn