Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời khóa biểu (Dự kiến) dành cho sinh viên chương trình liên kết BCU (diện chính thức) Khóa 2020

Chào các bạn sinh viên,

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo thời khóa biểu (dự kiến) dành cho sinh viên diện chính thức - Chương trình liên kết BCU - Khóa 2020. Sinh viên xem file đính kèm.

Sinh viên truy cập daa.uit.edu.vn để tra cứu thời khóa biểu mới nhất.

Ngày bắt đầu: 02/11/2020.

Lưu ý: Thời khóa biểu có thể thay đổi đến hết tuần đầu tiên của Khóa học.

Trân trọng thông báo.

File đính kèm: