Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời khóa biểu (dự kiến) học kỳ 2 năm học 2021-2022

Văn phòng thông báo thời khóa biểu (dự kiến) mở trong học kỳ 2 năm học 2021-2022 (file đính kèm).

Lưu ý:

- Có một số lớp lý thuyết hiện chưa cập nhật lớp thực hành, các Khoa sẽ cập nhật trước ngày 20/12/2021.

- Thứ, tiết trong TKB vẫn có thể được Văn phòng/Khoa/Trung tâm/Bộ môn điều chỉnh cho đến hết ngày 21/12/2021

- Riêng phòng học, giảng viên Trường vẫn có thể điều chỉnh đến hết tuần đầu tiên của học kỳ 2 năm học 2021-2022.

Mọi thắc mắc, sinh viên phản hồi thông tin về Văn phòng đặc biệt (phòng E2.1) hoặc qua email: vpdb@uit.edu.vn/ phuongdtt@uit.edu.vn/ hanhptm@uit.edu.vn.

Trân trọng.