Skip to content Skip to navigation

Thông báo tuyển bổ sung kỹ sư tài năng_HK2 năm học 2017-2018

Văn phòng thông báo thông tin tuyển bổ sung kỹ sư tài năng trong học kỳ 2 năm học 2017-2018 từ Khoa Mạng máy tính và truyền thông (file đính kèm)

Trân trọng.