Skip to content Skip to navigation

Thông báo về kết quả ĐKHP học kỳ 2 năm học 2019-2020

Thân chào các bạn sinh viên,

VPĐB thông báo kết quả ĐKHP các chương trình đăc biệt - học kỳ 2 - năm học 2019-2020 sau đợt ĐKHP chính thức (từ ngày 11/12 đến 15/12/2019) (file đính kèm)

Các bạn sinh viên đã đăng ký các lớp chuyên ngành, cơ sở ngành có hình thức ngôn ngữ giảng dạy là EN cần lưu ý để được học các môn chuyên ngành, cơ sở ngành giảng dạy bằng Tiếng Anh, sinh viên cần phải hoàn thành môn Anh văn 2.

Sau khi có kết quả thi học kỳ 1, VPĐB sẽ tiến hành hậu kiểm các trường hợp ĐKHP vi phạm môn học trước, môn học tiên quyết, môn học chuyên ngành, cơ sở ngành giảng dạy bằng Tiếng Anh và hủy kết quả ĐKHP của những sinh viên chưa đủ điều kiện.

Các bạn sinh viên theo dõi kết quả ĐKHP nhằm có kế hoạch ĐKHP trong đợt hiệu chỉnh (từ 24/12 đến 26/12/2019).

Trân trọng thông báo.

 

File đính kèm: