Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN KẾT THÚC CÁC LỚP TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH HỌC KÌ 2/ 2017-2018

Văn phòng các Chương trình đặc biệt thông báo thời gian kết thúc khóa học của các lớp TCTA ở học kỳ 2/2017-2018 sẽ kéo dài hơn dự kiến 02 tuần do tuần nghỉ thi giữa kỳ và tuần lễ 30/04-01/05. Thời gian kết thúc cụ thể như sau:

- Thầy David

 + Gerneral English(Thứ 2): 14/5/2018

 + Communication(Thứ 7): 02/06/2018 (Ngày 26/05/2018 các bạn sinh viên được nghỉ do GV có việc bận)

- Thầy Peter

 + Communication (Thứ 2): 21/5/2018

 + Communication (Thứ 7): 26/5/2018

- Thầy James

 + Communication (Thứ 7): 26/05/2018

Trân trọng thông báo./.