Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ II - NH 2017-2018

Văn phòng các Chương trình Đặc biệt thông báo danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí học kỳ 2 - năm học 2017-2018. (file đính kèm)

Theo quy định của Trường ĐHCNTT, sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ học phí sẽ bị cấm thi. Do đó đề nghị các bạn sinh viên nhanh chóng hoàn thành học phí trước ngày 05/06/2018, có biên lai của Phòng Kế hoạch - Tài chính để được vào phòng dự thi cuối kỳ 2.

Trường hợp sinh viên gia hạn học phí nếu không đóng học phí trước thời gian gia hạn sẽ bị hủy kết quả thi.

Lưu ý: Khi đi thi, yêu cầu mang theo biên lai để được vào phòng thi.