Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc học các môn Anh văn của Khóa 2020

Hiện tại thời khóa biểu (TKB) của Tân sinh viên khóa 2020 các chương trình Chất lượng cao (CLC), tiên tiến đã được cập nhật, sinh viên đăng nhập tài khoản chứng thực do Trường cung cấp trên daa.uit.edu.vn để xem TKB.

Trong TKB của một số sinh viên sẽ có các môn Anh văn 1, 2, 3, 4 và 5 (theo mã môn: ENG01, ENG02, ENG03, ENG04 và ENG05) được xếp dựa trên kết quả test anh văn đầu vào và các chứng chỉ anh văn do sinh viên cung cấp. Đây là 5 môn anh văn bắt buộc trong chương trình đào tạo mà chương trình CLC, tiên tiến phải hoàn thành.

Tuy nhiên, Trường có quy định về việc sử dụng các chứng chỉ anh văn để được Miễn các môn anh văn này, theo quy định tại: https://daa.uit.edu.vn/sites/daa/files/201909/547_qd-dhcntt_30-8-2019_qu...

Do đó, nếu sinh viên không có nhu cầu học các môn anh văn này tại Trường và có nguyện vọng sử dụng chứng chỉ anh văn để xét miễn, vui lòng gửi đơn/email về Văn phòng (phòng E2.1/ email: vpdb@uit.edu.vn) để được hủy môn. Tránh trường hợp môn học đã đăng ký nhưng sinh viên không tham gia lớp học, khi đó mặc nhiên môn anh văn đó sinh viên sẽ nhận điểm 0 và bị tính tiền học lại ở lần đăng ký tiếp theo.

Lưu ý: khi yêu cầu hủy môn sinh viên cần cân nhắc kỹ vì việc này ảnh hưởng đến chuẩn quá trình ngoại ngữ.

Trân trọng.