Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc học các môn Giáo dục thể chất - học kỳ 2 - năm học 2019-2020

Chào các bạn sinh viên,

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo về thời gian học các môn giáo dục thể chất  - học kỳ 2 - năm học 2019-2020 như sau:

Các môn học Giáo dục thể chất không học online, lịch học sẽ được dời đến sau ngày 31/3/2020 và được nhà trường thông báo sau.

(Sinh viên tiếp tục cập nhật các thông báo từ nhà trường)

Trân trọng.