Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc học tiếng Anh tăng cường của sinh viên chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao khóa 2017

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo đến sinh viên chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao khóa 2017 yêu cầu BẮT BUỘC phải học lớp tiếng Anh tăng cường (file đính kèm)

Do đó, đề nghị các bạn tham gia lớp học đầy đủ, nếu sinh viên không vượt qua môn tiếng Anh tăng cường nào thì phải đóng tiền học lại môn đó.

Lưu ý: Hiện tại các lớp tiếng Anh tăng cường Trường đang mở miễn phí cho sinh viên chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao khóa 2017.

Trân trọng.

File đính kèm: