Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ CÁC LỚP HỌC CÓ SĨ SỐ DƯỚI CHUẨN - HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2019-2020 - CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

Chào các bạn sinh viên,

Văn phòng các Chương trình đặc biệt thông báo đến các bạn sinh viên danh sách các lớp có sĩ số dưới chuẩn - học kỳ 2 - năm học 2019-2020 (file đính kèm).

Các lớp có sĩ số dưới chuẩn sẽ đóng học phí theo quy định của nhà trường. Học phí chi tiết các bạn đợi thông báo từ phòng KHTC.

Các bạn sinh viên đang học các lớp có sĩ số dưới chuẩn phản hồi email về VPĐB trước 11g00 ngày 07/03/2020 về việc học hoặc hủy ĐKHP của các lớp có sĩ số dưới chuẩn. Sau thời gian này, nếu sĩ số sinh viên đề nghị hủy lớp từ 2/3 sĩ số trở lên lớp sẽ bị hủy, nếu sĩ số sinh viên đề nghị hủy lớp dưới 1/3, lớp sẽ được mở và sinh viên cần đóng học phí theo quy định.

Trân trọng.