Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI LỊCH THI GIỮA KỲ CÁC LỚP ANH VĂN

VPĐB thông báo về việc thay đổi lịch thi Giữa kỳ các lớp Anh văn như sau:

- Thời gian thi: Sinh viên khóa 10, 11, 12 ... : bắt đầu từ ngày 24/12/2018 đến ngày 29/12/2018.

                        Sinh viên Khóa 13                 : bắt đầu từ ngày 14/01/2019 đến ngày 19/01/2019.

- Hình thức thi: Vấn đáp

Trân trọng.