Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI LỊCH THI MÔN ANH VĂN 4, 5 KHÓA 2019 VỀ TRƯỚC

VPĐB thông báo về việc thay đổi lịch thi môn Anh văn 4, Anh văn 5 Khóa 2019 trở về trước,

Theo đó, các lớp Anh văn 4, 5 Khóa 2019 trở về trước sẽ KHÔNG thi kết thúc môn vào ngày 17/12/2020 như thông báo trước đó, lịch thi chính thức sẽ được thông báo tới các bạn sau.

Sinh viên lưu ý cập nhật các thông báo của Văn phòng,

Trân trọng./.