Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc thực tập với sinh viên UniSA

VPĐB thông báo danh sách sinh viên chính thức được chọn để thực tập cùng sinh viên Đại học Nam Úc ( UniSA ) - file đính kèm

Sinh viên có tên trong danh sách tập trung tại: Phòng A116 , trường Đại học Công nghệ Thông tin lúc 8h00 ngày 02/7/2018 .

Lưu ý: Các bạn mặc đồng phục trường và đeo thẻ sinh viên.

Trân trọng.