Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT MIỄN ANH VĂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

VPĐB thông báo về việc xét Miễn Anh văn dựa trên kết quả thi Đánh giá năng lực tiếng Anh ngày 12/12/2020 của trung tâm ngoại ngữ:

Văn phòng đặc biệt sẽ dựa vào kết quả thi Đánh giá năng lực tiếng Anh đợt thi ngày 12/12/2020 để xét Miễn các môn Anh văn các bạn chưa học hoặc chưa đạt. Sinh viên không cần nộp chứng chỉ về Văn phòng.

Trường hợp sinh viên KHÔNG MUỐN xét Miễn, vui lòng gửi mail về Văn phòng: vpdb@uit.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến Văn phòng trước ngày 09/01/2021 để Văn phòng không xét Miễn cho các bạn.

Trân trọng./.