Skip to content Skip to navigation

Thông báo với sinh viên CTTT về nội dung trao đổi với các GS thứ 5 ngày 29/09/2016

Vừa qua khoa HTTT có làm việc với tổ chức EPI (Edu Pro International) liên hệ với một số đại học của Hàn Quốc và Philippines.

Ngày 29/9 này đoàn sẽ  đến Trường ĐHCNTT gồm  

1. Kwang Suk Kim, Adjunct Professor for International Cooperation of Chonbuk National University, Korea (CBNU) & CEO of EPI 

2. Jae Yong Oh, CEO & Director of University of St. La Salle (USLS) Language Center, Philippines

3. Antonio Jung, Director of University of San Jose-Recoletos (USJR) Language Center, Philippines
4. Jason Lee, Chief Manager of Edu-Pro International, Korea
 

Mời các sinh viên CTTT tham dự buổi trao đổi với nội dung:

1. Cơ hội học Sau đại học ở Hàn Quốc. 

2. Chương trình học tiếng Anh ở Philippines.

Thời gian: 10g30-11g30 ngày 29/9/2016 (thứ năm)

Địa điểm: Hội trường E12.