Skip to content Skip to navigation

Thực tập tại Cty MEC - Nhật Bản (dành cho sinh viên ngành CNTT-CLC định hướng Nhật Bản)

Khoa Khoa học và Kỹ thuật thông tin thông báo: Tuyển sinh UIT-MEC01_ Sinh viên thực tập tại công ty MEC - Nhật Bản - CHỈ DÀNH CHO SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO ĐỊNH HƯỚNG TIẾNG NHẬT

Chương trình thực tập tại công ty MEC - Nhật Bản nằm trong chuỗi các hoạt động hợp tác giữa UIT và công ty MEC.

Thông tin thực tập như sau:
Thời gian: 1/8/2019 - 10/8/2019.
✅ Đối tượng: Sinh viên Chương trình CNTT định hướng Nhật Bản, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin, UIT.
✅ Số lượng: 2 sinh viên, ưu tiên ít nhất 1 nữ.
✅ Chi phí trong chuyến thực tập (bao gồm vé máy bay, chỗ ở và ăn uống hằng ngày) do Công ty MEC hoàn toàn tài trợ.

Qui trình tuyển sinh:

1️⃣ Bước 1 (21/5/2019): Thông báo chương trình thực tập.

2️⃣ Bước 2 (21 - 27/5/2019): Sinh viên nộp CV tại https://forms.gle/tmP4hBGfujkAKY6P8.

3️⃣ Bước 3 (28/5/2019): Thông báo top 5 sinh viên có kết quả tốt trong việc học tiếng Nhật và năng lực học tập.

4️⃣ Bước 4 (29 - 31/5/2019): Phỏng vấn top 5 sinh viên để chọn ra hai sinh viên tham gia chương trình thực tập này.

5️⃣ Bước 5 (1/6/2019): Thông báo kết quả.

Trân trọng.