Skip to content Skip to navigation

Trao đổi SV học kì mùa thu - 2018 tại ĐH Cao Hùng, Đài Loan

Nhà trường có nhận được thông tin về Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ mùa thu 2018 tại Đại học Cao Hùng, Đài Loan. 

Thông tin chi tiết như sau:

1. Thời gian: 9/2018 - 2/2019
2. Chi phí:

  • Chương trình hỗ trợ kinh phí: số lượng 3 suất, miễn học phí, sinh viên phải tự chi trả phí quản lý (3.000 NT$~100 USD), phí kí túc xá và các chi phí khác (vé máy bay, bảo hiểm, chi phí ăn, visa...)
  • Chương trình không hỗ trợ kinh phí: số lượng không giới hạn, sinh viên tự chi trả học phí (32.200 NT$ - 37.800 NT$), phí quản lý (22.000 NT$ ~ 735 USD), phí kí túc xá và các chi phí khác (vé máy bay, bảo hiểm, chi phí ăn, visa...)

3. Yêu cầu: 
- Sinh viên đại học đã hoàn thành ít nhất 01 học kì tại thời điểm nộp hồ sơ và chưa tốt nghiệp tại thời điểm diễn ra chương trình
- Điểm GPA >= 2.5/4

Thông tin chi tiết, vui lòng xem thêm file đính kèm và link: http://dia.nuk.edu.tw/ad/index.html

Sinh viên nộp hồ sơ bản giấy về phòng Quan hệ Đối ngoại (A125) và bản mềm (scan định dạng pdf) về địa chỉ mail: hanhtm@uit.edu.vn trước ngày 22/05/2018

File đính kèm: