Skip to content Skip to navigation

Về việc đăng ký học bổ sung Giáo dục quốc phòng cùng khóa 2021

Để các bạn sinh viên khóa 2020 trở về trước được học Giáo dục quốc phòng (GDQP), trường sẽ tạo điều kiện cho sinh viên được đăng ký học chung với khóa 2021. 

Hình thức học: online, sử dụng phần mềm MS Teams

Sinh viên đăng ký bằng cách gửi mail về VPĐB: vpdb@uit.edu.vn đến hết ngày 01/10/2021, sau thời gian này sinh viên tự liên hệ Trung tâm giáo dục quốc phòng để đăng ký.

Lưu ý: thời gian học GDQP bắt đầu từ ngày 11/10/2021 - 06/11/2021 (học trong 4 tuần), các lớp sẽ học full thời gian do đó sinh viên phải cân nhắc thời khóa biểu đang học và việc đăng ký học GDQP.

Trân trọng.