Skip to content Skip to navigation

Về việc hủy các lớp Anh văn 1, Anh văn 2 Chất lượng cao

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo HỦY  các lớp Anh văn 1 (EN004.I31.CLC) và Anh văn 2 (EN005.I31.CLC) trong học kỳ hè do sĩ số quá ít.

Lưu ý: Sinh viên không được đăng ký hai môn này với chính quy đại trà; Trung tâm Ngoại ngữ cũng sẽ mở những lớp này thường xuyên. Các bạn vui lòng theo dõi thông báo trên website OEP để cập nhật thông tin và đăng ký.

Trân trọng