Skip to content Skip to navigation

VỀ VIỆC THAY ĐỔI CÁC PHÒNG THI TẠI TẦNG 11 NHÀ E NGÀY 15/01/2019

VPĐB trân trọng thông báo về việc thay đổi các phòng thi tại Tầng 11 tòa nhà E, Thứ ba ngày 15/01/2019, cụ thể:

1. IT005.J12.HTCL  - Phòng E11.2  chuyển qua phòng C102

2. IT005.J11.MMCL -  Phòng E11.4  chuyển qua phòng C104

3. IT005.J11.MMCL -  Phòng E11.6  chuyển qua phòng A307 (TTNN)

Sinh viên lưu ý dự thi đúng phòng thi như trên,

Chúc các bạn thi tốt.

Trân trọng./.