Skip to content Skip to navigation

V/v điều chỉnh phòng học vào ngày 1/12/18 các lớp tại tầng 2, 3 và 4 tòa nhà E

Để chuẩn bị cho việc tổ chức Ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp năm 2018 (thứ bảy ngày 01/12/2018), trong ngày hội sẽ bố trí khoảng 09 phòng để các công ty tài trợ tổ chức hoạt động Hội thảo, tuyển dụng. Như hàng năm, sẽ bố trí các phòng ở tầng 2, 3, 4 tòa nhà E để tổ chức, do đó Văn phòng sẽ chuyển phòng học một số lớp để lớp học không bị ảnh hưởng (theo file đính kèm).

Sinh viên lưu ý để đi học đúng theo phòng đã điều chỉnh.

Lưu ý: chỉ chuyển phòng học vào ngày 01/12/2018 (thứ 7), tuần sau lịch học các lớp vẫn ở phòng cũ.

Trân trọng.