Skip to content Skip to navigation

V/v triển khai khảo sát việc giảng dạy môn học tài năng trong chương trình đào tạo tài năng trình độ đại học năm 2020

Kính gửi Quý Thầy, Cô và các bạn sinh viên,

Thực hiện thông báo của ĐHQG-HCM, Văn phòng các Chương trình đặc biệt thân gửi Quý Thầy, Cô và các bạn sinh viên các nội dung khảo sát việc thực hiện giảng dạy tài năng năm 2020.

Cụ thể như sau:

 Đối tượng khảo sát: Sinh viên, giảng viên.
- Địa chỉ trang thông tin điện tử khảo sát: http://ksknsvtn.vnuhcm.edu.vn/ (mục khảo sát môn học).
- Thời gian thực hiện khảo sát: Trước ngày 20/02/2021.
        (Chi tiết có tại văn bản đính kèm)
 
Rất mong Quý Thầy, Cô và các bạn sinh viên hỗ trợ thực hiện khảo sát đúng tiến độ để Ban điều hành Đề án Chương trình Tài năng có cơ sở đánh giá, xem xét và điều chỉnh cho phù hợp.
 
Trân trọng./.