Skip to content Skip to navigation

HD du học sinh chuẩn bị hồ sơ nhập học chương trình liên kết quốc tế - BCU - tại UIT

HƯỚNG DẪN DU HỌC SINH CHUẨN BỊ HỒ SƠ NHẬP HỌC CHO CHƯƠNG TRÌNH BCU

------------------------------

STT

TÊN HỒ SƠ

SỐ BẢN CHÍNH

SỐ BẢN SAO

GHI CHÚ

1

Đơn xin nhập học

 

1

Theo mẫu đính kèm

2

Bản sao Học bạ (bản sao bảng điểm học tập) Phổ Thông Trung Học tại nước ngoài - có sao y công chứng

 

1

Mang Bảng điểm học tập các năm học tại nước ngoài (bản gốc) ra Phòng công chứng và nói họ dịch thuật công chứng

3

Bản sao Học bạ dịch thuật (bản sao bảng điểm học tập dịch thuật) Phổ Thông Trung Học tại nước ngoài - có sao y công chứng

 

1

Mang Bảng điểm học tập các năm học tại nước ngoài (bản gốc) ra Phòng công chứng và nói họ dịch thuật công chứng

4

Bản sao bằng tốt nghiệp Phổ Thông Trung Học tại nước ngoài - có sao y công chứng

 

1

Mang Văn bằng (bản gốc) ra Phòng công chứng và nói họ dịch thuật công chứng

5

Bản sao bằng tốt nghiệp Phổ Thông Trung Học tại nước ngoài dịch thuật - có sao y công chứng

 

1

Mang Văn bằng (bản gốc) ra Phòng công chứng và nói họ dịch thuật công chứng

6

Xác nhận văn bằng do Sở Giáo Dục Đào Tạo TPHCM cung cấp

 

1

Xem hướng dẫn tại: https://oep.uit.edu.vn/vi/hd-quy-trinh-chung-nhan-van-bang-do-co-so-giao...

7

Chứng chỉ tiếng Anh - có sao y công chứng

 

1

Mang Văn bằng (bản gốc) ra Phòng công chứng và nói họ công chứng

8

Bản sao công chứng chứng minh nhân dân hoặc passport

 

1

Mang Bản gốc ra Phòng công chứng và nói họ công chứng

9

Hình 4x6

4

 

 

 

File đính kèm: