Skip to content Skip to navigation

[HV]_Thông báo về việc học online các lớp thực hành có sử dụng KIT

Vì tình hình dịch bệnh Covid 19 có những diễn biến phức tạp và nhiều ca lây nhiễm cộng đồng, Trung tâm quản lý ký túc xá ĐH Quốc gia có thông báo sinh viên ở các tỉnh không thuộc vùng dịch HCDC liệt kê nên trở về nhà nếu không có việc quá cần thiết cần phải ở lại ký túc xá.

Do đó, Khoa Kỹ thuật máy tính và Mạng máy tính - truyền thông đã thống nhất và đồng ý cho sinh viên các lớp học thực hành cần thiết bị chuyên dụng: CE118-Thiết kế luận lý số, CE232-Thiết kế hệ thống nhúng không dây, NT532-Công nghệ Internet of things hiện đại, NT131-Hệ thống nhúng Mạng không dây, NT131-Quản trị mạng và hệ thống chuyển sang học online thay vì học trực tiếp tại Trường như thông báo trước đó.

Sinh viên lưu ý để tránh việc di chuyển nhiều nơi trong tình hình dịch bệnh.

Trân trọng.