Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Hệ tính toán phân bố (NT533.M21.MMCL) ngày 17/06/2022

CBGD : Bùi Thanh Bình
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Hệ tính toán phân bố (NT533)
Lớp : NT533.M21.MMCL
Phòng : E41
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 7
Thứ : 6 , ngày 17/06/2022