Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Kỹ năng nghề nghiệp (SS004.I11.CTTN) ngày 29/09/2017

CBGD : Nguyễn Thị Thanh Trúc
Khoa/ Bộ môn : PĐTĐH
Môn học : Kỹ năng nghề nghiệp (SS004)
Lớp : SS004.I11.CTTN
Phòng : C108
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 6 , ngày 29/09/2017