Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Vật lý đại cương I (PHYS1114.I31.CTTT) ngày 23/07/2018

CBGD : Phan Bách Thắng
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Vật lý đại cương I (PHYS1114)
Lớp : PHYS1114.I31.CTTT
Phòng : E42
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 2 , ngày 23/07/2018