Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Đại số tuyến tính (MA003.J12.PMCL) ngày 22/10/2018

CBGD : Nguyễn Ngọc Ái Vân
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Đại số tuyến tính (MA003)
Lớp : MA003.J12.PMCL
Phòng : C106
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 2 , ngày 22/10/2018