Skip to content Skip to navigation

[Thông báo]: Chương trình học bổng Đài Loan 2018

Phòng QHĐN có nhận được thông tin học bổng Đài Loan 2018 của Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM: 

1. Số lượng: 02 suất

2. Địa điểm và thời hạn nộp hồ sơ: tại phòng QHĐN (A125, gặp em Hạnh) trước ngày 05/03/2018 (Thứ Hai) để Phòng tổng hợp và làm công văn đề cử.

Thông tin chi tiết, xin vui lòng xem file đính kèm và hướng dẫn cụ thể tại website: https://www.roc-taiwan.org/vnsgn_en/post/1515.html