Skip to content Skip to navigation

Thông báo danh sách sinh viên các chương trình đặc biệt chưa hoàn thành học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017

       Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo đến sinh viên chương trình Chất lượng cao, Tiên tiến, Tài năng danh sách các bạn chưa hoàn thành học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017 (file đính kèm).

       Đề nghị các bạn nhanh chóng hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí, để tránh trình trạng bị xử lý học vụ.

       Trân trọng.