Skip to content Skip to navigation

Thông báo dời thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên Kỹ sư tài năng năm 2017

     Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên chương trình Kỹ sư tài năng chuyên ngành An toàn thông tin có sự điều chỉnh, thông tin cụ thể trong file đính kèm.

     Trân trọng.