Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhận bổ sung áo đồng phục OEP dành cho khóa 2018

Chào các bạn sinh viên khóa 2018, 

Văn phòng thông báo về việc nhận áo đồng phục bổ sung đến các bạn tân sinh viên Khóa 2018 (chưa nhận do hết size, chuyển chương trình đại trà sang OEP,... ) đến văn phòng E2.1 để nhận trong tuần này vào giờ hành chính. 

Thân./.