Skip to content Skip to navigation

Thông báo v/v học lớp tiếng anh tăng cường_HK2_2017-2018 đối với sinh viên CLC và CTTT khóa 2017

Văn phòng thông báo lịch học các lớp tiếng anh tăng cường trong học kỳ 2 năm học 2017-2018 dành cho sinh viên chương trình CLC và Tiên tiến khóa 2017 (file đính kèm)

Thời gian bắt đầu: từ ngày 05/03/2018

Đối tượng: các sinh viên đã học lớp tiếng anh tăng cường ở HK1 năm học 2017-2018
Lưu ý: 

- Tiếng anh tăng cường là bắt buộc đối với sinh viên CLC và CTTT khóa 2017

- Sinh viên đi học đầy đủ vì có điểm danh

- Các lớp tiếng anh tăng cường hiện là miễn phí cho sinh viên CLC và CTTT khóa 2017, nếu sinh viên rớt học phần nào của lớp tiếng anh tăng cường thì phải đóng tiền học lại

Trân trọng.