Skip to content Skip to navigation

[TTTN] Thông báo Kế hoạch bảo vệ Thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020-2021 của Khoa HTTT

Khoa HTTT gửi sinh viên ngành Hệ thống thông tin và Thương mại điện tử về kế hoạch bảo vệ Thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020-2021 của sinh viên Chính quy đại trà, sinh viên CLC và sinh viên CTTT.

  • Sinh viên đăng ký và upload file báo cáo TTTN theo link: https://forms.gle/NiA8Yb83DWbvumED8
  • Sinh viên upload file báo cáo dạng file pdf (đã được sự đồng của GVHD) và đặt tên file theo quy ước MSSV.HoTen.BaoCaoTTTN.MalopTTTN.pdf (VD: 12345678.TranVanC.BaoCaoTTTN.IS502.L21.pdf)
  • Hạn chót đăng ký và upload file: đến hết ngày 8/7/2021. Sau ngày này, nếu sinh viên không đăng ký, xem như không bảo vệ TTTN đợt này.
  • Thời gian báo cáo: từ ngày 12/7/2021 đến ngày 16/7/2021. 
  • Hình thức báo cáo: báo cáo trực tuyến trên MS Teams.
  • Thời gian và thông tin báo cáo cụ thể sẽ thông báo sau trên website Khoa.

Lưu ý:

  • Sinh viên đã đăng ký học môn thực tập tốt nghiệp vào đầu học kỳ phải đăng ký bảo vệ đợt này.
  • Mọi thắc mắc, các em gửi email về Khoa: info.httt@uit.edu.vn