Skip to content Skip to navigation

Chuyển tiếp sang OSU

[BCU] - Thông tin tham khảo về chi phí sinh hoạt khi học tập tại Vương Quốc Anh

Văn phòng các CTĐB thân gửi các bạn sinh viên Chương trình liên kết BCU thông tin tham khảo về Chi phí sinh hoạt khi học tập tại Vương Quốc Anh. Các bạn lưu ý: - Đây là số tiền ước lượng trung bình, số tiền thực tế sẽ tùy thuộc vào loại chỗ ở bạn chọn và lối sống cá nhân của bạn. - Số tiền này chưa tính cho việc mua sách và các thiết bị, dụng cụ dành cho việc học. - Để tìm được thông tin chi tiết, các bạn vui lòng tham khảo: https://www.bcu.ac.uk/international/fees-costs-and-scholarships/...

THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ GIÁO DỤC VÀ THỊ THỰC HOA KỲ

THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ GIÁO DỤC VÀ THỊ THỰC HOA KỲ Đặc tính của giáo dục Hoa Kỳ là tính linh động và đa dạng. Người học có nhiều lựa chọn để theo đuổi chương trình học phù hợp nhất với hoàn cảnh và yêu cầu công việc của mình. Bạn có thể theo các chương trình cấp bằng cao đẳng, đại học, cao học, hay chương trình dạy nghề, có thể chọn học toàn bộ chương trình hay làm “sinh viên đặc biệt” chỉ học một phần không lấy bằng cấp. Sự đa dạng và linh động này là một trong những nguyên nhân làm cho các...

Thông tin cho sinh viên chuyển tiếp

Điều Kiện Nhập Học – Dành Cho Sinh Viên Quốc Tế Sinh viên chuyển tiếp Sinh viên vào học tại OSU theo dạng chuyển tiếp khi đã hoàn tất từ 7 tín chỉ tại các trường đại học, cao đẳng được công nhận tại Mỹ hoặc tại các học viện uy tín bên ngoài nước Mỹ sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Điều kiện nhập học dành cho sinh viên chuyển tiếp bao gồm: Số tín chỉ muốn đăng kí Yêu cầu 7 – 23 tín chỉ Theo các yêu cầu nhập học dành cho sinh viên năm nhất và đạt 2.25 điểm trung bình tích lũy 24 – 59 tín...