Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo danh sách lớp và thời gian học môn Theoretical foundations of computing

Phòng ĐTĐH thông báo danh sách đăng ký học phần và thời gian học như sau: 1. Danh sách file đính kèm. 2. Thời gian học liên tục từ 14/5-24/5/2014 (nghỉ chủ nhật 18/5/2014) tiết 12345 Thời gian thi kết thúc học phần sẽ cùng đợt với thi cuối kỳ của học kỳ II. 3. Phòng A106 Lưu ý: Sinh viên xem kỹ thời gian học và danh sách lớp (nếu muốn đăng ký môn học này vui lòng gửi Email: tranv@uit.edu.vn) DANH SÁCH SINH VIÊN-CS3613

Thông báo về việc học & đăng ký môn Theoretical foundations of computing (CS3613)

1. Dạy vào buổi sáng các ngày 14-21/5/2014 (trừ chủ nhật 18/4) 2. Tiết 12345 3. Phòng A106 4. Lớp: AEP6 5. Giảng viên: Giáo sư Toulouse Các môn học bị trùng lịch sẽ tạm ngừng ưu tiên cho môn của Thầy Toulouse. LƯU Ý: Sinh viên khóa 5 (AEP3 cũ) trở về trước (AEP05; AEP04; AEP03) nếu chưa học hoặc còn nợ môn này thì nhanh chóng đăng ký học qua email: tranv@uit.edu.vn Hạn chót: 8/5/2014 Trân trọng cảm ơn! ------------------------------ ------------------- TM. Văn phòng các Chương trình Chất lượng...

Thông báo về việc học và đăng ký môn Theoretical foundations of computing (CS3613)

1. Dạy vào buổi sáng các ngày 14-21/5/2014 (trừ chủ nhật 18/4) 2. Tiết 12345 3. Phòng A106 4. Lớp: AEP6 5. Giảng viên: Giáo sư Toulouse Các môn học bị trùng lịch sẽ tạm ngừng ưu tiên cho môn của Thầy Toulouse. LƯU Ý: Sinh viên khóa 5 (AEP3 cũ) trở về trước (AEP05; AEP04; AEP03) nếu chưa học hoặc còn nợ môn này thì nhanh chóng đăng ký học qua email: tranv@uit.edu.vn Hạn chót: 8/5/2014 Trân trọng cảm ơn! ------------------------------ ------------------- TM. Văn phòng các Chương trình Chất lượng...

THỜI KHÓA BIỂU CTTT HK2 - Năm học 2012-2013 (Cập nhật ngày 6/5/2013)

Phòng Đào tạo Đại học - Chương trình Tiên tiến gửi các bạn Thời khóa biểu giảng dạy CTTT - HK2 - NH 2012-2013 cập nhật môn Systems Analysis and Design của TS.Trần Minh Triết có 02 Trợ giảng. Các bạn sinh viên lớp AEP03 chú ý xem thông tin ở files đính kèm. THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY CTTT - Cập nhật ngày 6/5/2013 THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG ĐÀO TẠO -MỚI -----------------

THÔNG BÁO THI GIỮA KỲ MÔN CALCULUS (Mới)

Giảng viên môn Calculus thông báo sinh viên 2 lớp AEP04 và AEP05 thi giữa kỳ vào ngày 03/05/2013 (Thứ sáu). Thời gian thi: 13g00 ngày 03/05/2013 Phòng thi: Phòng CTTT A106 Các bạn sinh viên lưu ý: -Yêu cầu có mặt trước 15 phút, đem theo thẻ sinh viên hoặc Chứng minh nhân dân để vào phòng thi. P.ĐTĐH-CTTT

CẬP NHẬT THỜI KHOÁ BIỂU CTTT (Mới ngày 26/4/2013)

Thông báo cập nhật Thời khoá biểu Học kỳ 2 - Năm học 2012-2013. Môn học Principle of database systems của Giảng viên TS. Hồ Bảo Quốc sẽ do Th.S Lê Ngô Thục Vi làm trợ giảng; lịch dạy được bố trí trong TKB mới - version 5 (xem file đính kèm). THỜI KHOÁ BIỂU GIẢNG DẠY CTTT HK2 - NĂM HỌC 2012-2013 - version 5 THỜI KHOÁ BIỂU PHÒNG ĐÀO TẠO - HK2 - NH 2012-2013 - VERSION 5 Các bạn sinh viên lớp AEP04 chú ý theo dõi TKB mới cập nhật thông tin. BĐH CTTT

THÔNG BÁO VỀ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP DÀNH CHO SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (*MỚI*)

Chuẩn bị cho đợt xét Tốt nghiệp của Chương trình Tiên tiến (CTTT), Ban Điều hành CTTT thông báo đến tất cả sinh viên về điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp. Sinh viên được công nhận Tốt nghiệp Đại học Chương trình Tiên tiến ngành Hệ thống Thông tin của Trường Đại học Công nghệ Thông tin khi đáp ứng tất cả các yêu cầu sau: Đã tích lũy đủ số tín chỉ quy định (tối thiểu 140 tín chỉ, bao gồm 134 tín chỉ bắt buộc và ít nhất 06 tín chỉ tự chọn). Đã hoàn tất học phần Giáo dục thể chất. Có...

Trang