Skip to content Skip to navigation

Học bổng Hessen - 216 Euro/suất

   Ngày 19/03/2018, ĐHQG-HCM nhận được công văn số 962/BGDĐT-HTQT ngày 13 tháng 03 năm 2018 về Chương trình xét cấp học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (HMWK) và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới CHLB Đức (WUS) cho sinh viên Việt Nam năm học 2017-2018. Thông tin như sau:
1. Số lượng học bổng: 10 suất cho ĐHQG, trong đó UIT được 01 suất 
2. Giá trị học bổng: 216 Euro/suất
3. Đối tượng nhận học bổng:
- Kết quả học tập Học kỳ I năm học 2017-2018 đạt từ 7,5 điểm trở lên;
- Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hoặc con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số hoặc trường hợp khó khăn khác;
- Hiện không nhận hỗ trợ học bổng của tổ chức, cá nhân nào khác;
- Có tham gia các hoạt động xã hội (tiêu chí ưu tiên) như: hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện hỗ trợ đồng bão lụt, thiên tai, giao thông hoặc các hình thức khác.
4. Hạn nộp hồ sơ: 27/3/2018 tại Phòng A101.
Lưu ý tất cả thông tin về email liên hệ, vui lòng sử dụng email sinh viên Trường cung cấp.
Chi tiết liên hệ địa chỉ mail ctsv@uit.edu.vn