Skip to content Skip to navigation

Học bổng Vừ A Dính

      Ngày 19/03/2018, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) nhận được thông báo từ Ban Điều hành học bổng Vừ A Dính về chương trình học bổng Vừ A Dính năm học 2017-2018 dành cho các sinh viên dân tộc thiểu số. Thông tin chi tiết như sau: 
1. Số lượng học bổng40 suất cho toàn ĐHQG-HCM.
2. Giá trị học bổng: 1.500.000 đ/ sinh viên.
3. Đối tượng được nhận học bổng:
- Là sinh viên đang theo học chương trình đào tạo đại học hệ chính quy tập trung tại các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc ĐHQG-HCM;
- Là sinh viên dân tộc thiểu số, có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện (điểm trung bình học tập học kỳ I năm học 2017-2018 từ 7,0 trở lên).
4. Hồ sơ xin học bổng bao gồm:
- Bản tóm tắt thành tích cá nhân (theo mẫu đính kèm);
- Bảng điểm học kỳ I năm học 2017-2018;
- Bảng điểm rèn luyện/Chứng nhận rèn luyện học kỳ I năm học 2017-2018; 
- Bản sao hộ khẩu thường trú.
5. Hạn cuối nộp hồ sơ: sáng ngày 26/3/2018 tại Phòng A101
Lưu ý tất cả thông tin về email liên hệ, vui lòng sử dụng email sinh viên Trường cung cấp.
Chi tiết liên hệ địa chỉ mail ctsv@uit.edu.vn