Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Đăng ký tham gia Chương trình Team building 2014 "Chinh phục ma trận Rừng Sác"

1. Thời gian 02 ngày 04 & 05 tháng 10 năm 2014 (Thứ bảy và Chủ nhật). 2. Địa điểm Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh tại huyện Cần Giờ 3. Đối tượng - Sinh viên Chương trình Tiên tiến & Chất lượng cao Khóa 9 bắt buộc tham gia. - Sinh viên Chương trình Tiên tiến & Chất lượng cao khoá còn lại đăng ký tham gia qua Email: tranv@uit.edu.vn (Thầy Trà) - Cán bộ quản lý và Giảng viên giảng dạy Chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao. 4. Lệ phí tham gia...

Thông báo cập nhật về học phần môn Thực tập tốt nghiệp

Khoa HTTT thông báo đến sinh viên các khóa của khoa HTTT về môn Thực tập tốt nghiệp như sau: - Đối với các sinh viên đã đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp từ HK 2 năm học 2013-2014 trở về trước thì Phòng Đào tạo sẽ gia hạn thời gian báo cáo môn học này đến hết HK 1 năm học 2014-2015. - Đối với các sinh viên đã đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp từ HK 1 năm học 2014-2015 thì sẽ áp dụng theo qui chế mới về học phần Thực tập tốt...

Quy định mới về việc học môn Thực tập tốt nghiệp

Theo quy định mới của trường bắt đầu từ học kỳ 1 năm học 2014-2015, sinh viên đăng ký học phần môn Thực tập tốt nghiệp trong học kỳ nào thì sẽ phải bảo vệ Thực tập tốt nghiệp vào cuối kỳ đó; và những sinh viên không đăng ký bảo vệ thực tập thì sẽ bị rớt môn Thực tập tốt nghiệp và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. Và sinh viên sau khi đăng ký học phần môn Thực tập tốt nghiệp phải đi thực tập và thời gian thực tập tối thiểu là 3 tháng.

THÔNG BÁO nộp Đề cương Khóa luận Tốt nghiệp Đợt 1 năm học 2014-2015

THÔNG BÁO nộp Đề cương Khóa luận Tốt nghiệp Đợt 1 năm học 2014-2015 Khoa Hệ thống Thông tin(K.HTTT) thông báo đến sinh viên chính quy và sinh viên Chương trình Tiên tiếnngành Hệ thống Thông tinvề việc nộp đề cương Khóa luận Tốt nghiệp đợt 1 năm học 2014-2015 như sau: 1. Đối với các sinh viên đã có Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên nộp 01 quyển đề cương Khóa luận tốt nghiệp (theo mẫu trên web khoa HTTT và web AEP của CTTT) về văn phòng Khoa HTTT cho cô Uyên. Lưu ý quyển...

Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích của Chương trình tiên tiến năm học 2013-2014

Ban Điều hành Chương trình tiên tiến gửi các bạn danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích của CTTT năm học 2013-2014. (file đính kèm) Sinh viên xem và phản hồi (nếu có sai sót) về cho Cô Nguyễn Lai Hồng Ân - Chuyên viên P.ĐTĐH trước ngày 19/9/2014. Danh_sanh_nhan_hoc_bong_khuyen_khich_CTTT_2014 Thân báo Chuyên viên Nguyễn Lai Hồng Ân

Kế hoạch bảo vệ Thực tập Tốt nghiệp cho sinh viên CTTT

THÔNG BÁO Kế hoạch bảo vệ Thực tập Tốt nghiệp cho sinh viên Chính qui và sinh viên Chương trình Tiên tiến ngành Hệ thống Thông tin Đợt 3 năm 2014 Khoa Hệ thống Thông tin(K.HTTT) thông báo đến sinh viên chính quy và sinh viên Chương trình Tiên tiến ngành Hệ thống Thông tin kế hoạch tổ chức bảo vệ Thực tập Tốt nghiệp đợt 3 năm 2014 như sau: Lịch bảo vệ Thực tập Tốt nghiệp: - Thời gian tổ chức: Từ 15/09/2014 đến 26/09//2014 - Sinh viên lưu ý: · Nộp 3 quyển báo cáo bìa mềm nêu rõ quá trình đi...

Thông báo cập nhật lại hình thức giảng dạy của lớp MSIS3033.F11.CTTT.1

Phòng Đào tạo Đại học - Chương trình tiên tiến thông báo cập nhật lại hình thức giảng dạy của lớp MSIS3033.F11.CTTT.1 - Giảng viên Lê Ngô Thục Vi giảng dạy là hình thức thực hành 2, nên sẽ không có thứ, tiết, phòng học. Sinh viên sẽ có 3 buổi gặp giảng viên. Lịch học sẽ thông báo sau. Thân báo Chuyên viên Nguyễn Lai Hồng Ân

Trang