Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Đổi phòng học lớp MA002.G22.HTCL

Thông báo đổi phòng học lớp MA002.G22.HTCL  Lớp MA002.G22.HTCL Thứ 4, tiết 678. Phòng C201 ---> C101. Ngày bắt đầu: 17/3/2016.

THÔNG BÁO THU LỆ PHÍ TỐT NGHIỆP HỆ CỬ NHÂN CHÍNH QUY ĐỢT 1-2016

Phòng Kế hoạch - Tài chính kính gửi đến Quý Thầy/Cô thông báo số 10/TB-ĐHCNTT-KHTC, ngày 10/03/2016, về việc thu lệ phí tốt nghiệp Hệ đào đào tạo cử nhân chính quy đợt 1-2016. (File đính kèm)  

Thông báo thay đổi lịch học lớp Lập trình C/C++ - CS2433.G21.CTTT

Văn phòng thông báo thay đổi lịch học lớp Lập trình C/C++ - CS2433.G21.CTTT từ thứ 2 chuyển sang chiều thứ 3, tiết 6789, tại phòng E23 từ ngày 14/3/2016.

Thông báo lịch gặp sinh viên lớp SE214.G21.PMCL.1

Văn phòng các CTĐB thông báo sinh viên lớp SE214.G21.PMCL.1 sẽ gặp Giảng viên - Phan Trung Hiếu vào thứ 5, các ngày 17/3/2016, 21/4/2016 và 19/5/2016, tiết 9-10, phòng C202.

Thay đổi phòng học thực hành các lớp Nhập môn mạch số của Chương trình tài năng và Chất lượng cao

  Theo nhu cầu sử dụng Kit cho môn học Nhập môn mạch số, Khoa KTMT và Ban QLCS đã sắp xếp phòng học E11.1 - tầng 11 - tòa nhà E là phòng học lý thuyết được trang bị KIT để phục vụ cho lớp thực hành Nhập môn mạch số, Văn phòng các chương tr...

Thông báo lớp IS201.G21.PMCL.1 thay đổi phòng học thực hành

Văn phòng thông báo lớp IS201.G21.PMCL.1 thay đổi phòng học thực hành từ phòng C212 chuyển sang C310 bắt đầu từ ngày 03/04/2016.

Thay đổi phòng học lớp IT003.G21.PMCL.1 và IT003.G21.PMCL.2

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo thay đổi phòng học lớp thực hành  IT003.G21.PMCL.1 và IT003.G21.PMCL.2 - Gv Lâm Hàn Vũ từ A217 sang C302.

Thay đổi phòng học lớp IT003.G21.HTCL.1 và IT003.G21.HTCL.2

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo thay đổi phòng học lớp thực hành  IT003.G21.HTCL.1 và IT003.G21.HTCL.2 - Gv Nguyễn Thị Ngọc Diễm từ A217 sang C202.  

Thay đổi tiết lớp IT007.G21.HTCL.1

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo cập nhật lại tiết học cho lớp thực hành IT007.G21.HTCL.1- Gv Chung Quan Khánh từ 5 tiết 67890 xuống còn 3 tiết 678 và ngày kết thúc là 20/05/2016, cách tuần 1.

Cập nhật lịch học mới của 2 lớp IT002.G21.MTCL và IT002.G22.MTCL

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo thay đổi lịch học của lớp Lập trình hướng đối tượng của GV Trần Anh Dũng. Lịch học mới như sau: IT002.G21.MTCL     - Thứ 2, Tiết 678, P.E34 IT002.G21.MTCL.1   - Thứ 2, Tiết 12345, P.A217 (học cách tuần 2, bắt đầu 29/2)...

Thông báo về việc thu học phí HK2 2015-2016 Hệ Đào tạo CTTT, CLC

Hiện tại, phòng Kế hoạch Tài chính đã gửi Thông báo về việc thu học phí Hệ đào tạo Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao Học kỳ 2, năm học 2015-2016 lên website phòng Kế hoạch Tài chính: http://khtc.uit.edu.vn/node/271

Thay đổi giờ học của lớp PHYS1214.G21.CTTT và PHYS1214.G21.CTTT.1

Văn phòng các CTĐB thông báo thay đổi giờ học của lớp Vật lý đại cương II như sau - PHYS1214.G21.CTTT - GV Phan Bách Thắng - Thứ 5, tiết 123, phòng E42 chuyển sang thứ 6, tiết 678, phòng E34. - PHYS1214.G21.CTTT.1 - GV Lê Nguyễn Bảo Thư - Thứ 6, tiết 678, phòng E42 chuyển sang...

Thông báo thay đổi giờ học thực hành của các lớp Nhập môn mạch số

Theo yêu cầu của lớp học thực hành môn Nhập môn mạch số thì tuần thực hành sẽ dạy vào tuần thứ 4, do đó, các lớp thực hành bắt đầu vào tuần 29/02/2016 sẽ chuyển qua học thực hành từ tuần 14/03/2016. Các lớp bắt đầu từ tuần 07/03/2016 vẫn bắt đầu bình...

Thông báo về việc xét Tốt nghiệp đợt 1 năm 2016

Văn phòng Thông báo về việc xét Tốt nghiệp đợt 1 năm 2016 (file đính kèm)

Thông báo sử dụng trang web môn học trong học kỳ 2 năm học 2015-2016

Hiện tại nhà Trường đã chuyển đổi trang web môn học, thống nhất sử dụng một đường link sau cho tất cả các chương trình chính quy đại trà, tài năng, tiên tiến và chất lượng cao.  Link: https://courses.uit.edu.vn/login/index.php Lưu ý: Sinh viên bắt buộc...

Thông báo về việc thu học phí HK2 - 2015-2016 Hệ đào tạo CNTN, KSTN

Phòng Kế hoạch Tài chính đã gửi Thông báo về việc thu học phí Hệ đào tạo Đại học chính quy đại trà, Cử nhân Tài năng, Kỹ sư Tài năng Học kỳ 2, năm học 2015-2016. Website phòng Kế hoạch Tài chính: http://khtc.uit...

Danh sách hội đồng KLTN HTTT- CTTT đợt 1 năm học 2015-2016

Văn phòng thông báo các bạn sinh viên thời gian bảo vệ KLTN là 8h sáng thứ 5 (21/01/2016). Thông tin phòng cụ thể trong file đính kèm

Thông báo danh sách Giáo viên Phản biện KLTN của CTTT đợt 1 NH 2015-2016

Văn phòng thông báo danh sách GVPB khoa HTTT- CTTT, các em liên hệ công tác phản biện. Thời hạn phản biện từ ngày 14/01/2016 - đến hết ngày 20/1/2016. Danh sách trong file đính kèm

Thông báo CHƯƠNG TRÌNH VƯỜN ƯƠM TÀI NĂNG CHO CÔNG NGHỆ JAVA CỦA CSC VIỆT NAM

Nhằm chuẩn bị nhân sự tương lai cho các dự án phần mềm, công ty CSC Việt Nam triển khai chương trình đào tạo Vườn Ươm Tài Năng (Fresher Training Program) cho công nghệ Java bắt đầu từ ngày ngày 15 tháng 01 năm 2015. Chương trình đ...

Thông báo V/v Bảo vệ môn thực tập tốt nghiệp của sinh viên CTTT học kỳ 1 NH 2015-2016

Văn phòng thông báo các bạn sinh viên thời gian bảo vệ môn thực tập Tốt nghiệp của sinh viên Chương trình Tiên tiến khoa Hệ thống Thông tin học kỳ 1 năm 2015-2016 Thời gian bảo vệ: Thứ 6 ngày 08/01/2016 lúc 7h45 Địa điểm: Phòng E2.4 Danh sách trong...

Trang