Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thay đổi phòng học lớp IT004.H11.PMCL.1 và IT004.H11.PMCL.2

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo thay đổi phòng học lớp IT004.H11.PMCL.1 và IT004.H11.PMCL.2 sang phòng C202 kể từ ngày 19/09/2016.

Cập nhật Danh sách sinh viên tài năng khóa 2014,2015

Sinh viên xem file đính kèm.

Thông báo kế hoạch bảo vệ môn thực tập tốt nghiệp cho sinh viên đã đăng ký trong học kỳ hè

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo đến các bạn sinh viên CTTT về việc bảo vệ môn Thực tập Tốt nghiệp trong học kỳ hè 2015-2016. Chi tiết trên file đính kèm./.

Thay đổi phòng học lớp EN006.H13.PMCL

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo thay đổi phòng học lớp EN006.H13.PMCL sang E2.3 từ ngày 09/09/2016.

Thông báo thời gian học GDTC1 khóa 2016

Theo thông báo bên trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thể thao, các lớp GDTC1 sẽ bắt đầu học từ ngày 19/9/2016. Nội dung trong học kỳ 1 này là Thể dục và Điền kinh. Địa điểm học Thể dục là tại sân chào cờ Trường Đại học TDTT Tp. Hồ Chí Minh. C...

Danh sách sinh viên tài năng học kỳ 1 năm học 2016-2017

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo Danh sách sinh viên tài năng học kỳ 1 năm học 2016-2017 (danh sách đính kèm). Sinh viên bị loại sẽ đi học theo TKB của lớp mới, sinh viên liên hệ VP gấp để Đăng ký học phần. Sinh viên tr...

Thông báo về việc xét Tốt nghiệp đợt 2 năm 2016

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo về việc xét Tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 (file đính kèm).

Thông báo hủy lớp NT132.H11.ANTN thay bằng môn NT334.H11.ANTN

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo hủy lớp NT132.H11.ANTN và NT132.H11.ANTN.1 thay bằng môn NT334.H11.ANTN và NT334.H11.ANTN.1. Lịch học cụ thể như sau: NT334.H11.ANTN - Thứ 6, tiết 45, phòng E3.3 - GV. Đàm Quang Hồng Hải NT334.H11.ANTN.1 - GV. Thái Huy...

Thông báo hủy lớp EN006.H11.HTCL và EN006.H11.MTCL

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo hủy 02 lớp Anh văn 6 - EN006.H11.HTCL và EN006.H11.MTCL Lý do: Sĩ số quá ít. Sinh viên có nhu cầu học lớp khác, vui lòng nộp đơn hoặc email về VPĐB (vpdb@uit.edu.vn) để được giải quyết và xem xé...

Thông báo tách lớp EN004.H12.PMCL

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo lớp EN004.H12.PMCL tách làm 2 lớp, lý do: sĩ số quá đông. - Lớp EN004.H12.PMCL - học vào thứ 2, tiết 6789, phòng E2.3, GV Tất Dương Khánh Linh. - Lớp EN004.H13.PMCL - học vào thứ 2, tiết 6789, ph...

Thay đổi lịch học lớp CE103.H12.MTCL

Văn phòng CTĐB thông báo thay đổi lịch học lớp CE103.H12.MTCL như sau: - Thứ 3, tiết 123, phòng E3.2, từ ngày 07/09/2016.

Thay đổi phòng học lớp CS4343.H11.CTTT

Văn phòng CTĐB thông báo lớp CS4343.H11.CTTT thay đổi phòng học sang E4.1 (tòa nhà E, lầu 4) từ ngày 07/09/2016.

Thông báo hủy lớp EN006.H11.ANTN và đổi lịch học lớp EN006.H11.KHTN

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo hủy lớp EN006.H11.ANTN và chuyển sinh viên sang lớp EN006.H11.KHTN với lịch học mới như sau: Mã lớp: EN006.H11.KHTN - GV Tạ Kim Hoàng Sáng thứ 5, tiết 1234, phòng C301.

Học Anh văn bổ túc của sinh viên khóa 2016

Chào các bạn sinh viên khóa 2016, Văn phòng gửi danh sách các bạn thi Anh văn đầu vào được xếp vào lớp Anh văn bổ túc (danh sách đính kèm), vui lòng liên hệ Trung tâm Anh ngữ của Trường tầng 1, tòa nhà E để đăng ký lớp...

Thông báo danh sách trúng tuyển Chương trình Tài năng 2016

Văn phòng các chương trình đăc biệt thông báo các bạn sinh viên danh sách trúng tuyển Chương trình Tài năng 2016 Danh sách trong file đính kèm

[Thông tin] Mời tham dự seminar giới thiệu JAIST và các chương trình đào tạo sau đại học tại JAIST

Ngày 30/8/2016, trường sẽ tổ chức buổi seminar giới thiệu JAIST và các chương trình đào tạo sau đại học tại JAIST. Thời gian dự kiến: 9:30 - 11:00, 30/08/2016 (Thứ Ba). Nội dung: Giới thiệu chương trình đào tạo SĐH tại JAIST, đào tạo TS theo đề án 911 (...

Thông tin Chương trình Diễn đàn Giáo dục AUN và Cuộc thi Nhà hùng biện trẻ

Văn phòng thông tin đến các bạn sinh viên về Chương trình Diễn đàn Giáo dục AUN và Cuộc thi Nhà hùng biện trẻ. Sinh viên nào quan tâm đến chương trình và cuộc thi này, vui lòng xem thông tin đính kèm bên...

Kế hoạch Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa

Văn phòng thông báo các bạn sinh viên về việc tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên đầu khóa năm học 2016-2017. Nội dung trong file đính kèm

Thông báo về đăng ký học phần của học kỳ 1 năm học 2016-2017

Văn phòng các chương trình đặc biệt đã đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2016-2017 cho toàn bộ sinh viên các chương trình tài năng, tiên tiến và chất lượng cao. Đối với Các môn chuyên ngành, các môn học lại, học cải thiện sinh...

Lịch thi học kỳ 3 Chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao năm học 2015-2016

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo Lịch thi học kỳ 3 Chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao năm học 2015-2016 (file đính kèm). Sinh viên phản hồi về lịch thi vui lòng liên hệ Văn phòng để được hỗ trợ giải quyết. Lưu ý: - Sinh vi...

Trang