Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo thay đổi thời gian xe 16 chỗ đưa đón CBVC

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo đến các bạn sinh viên về việc thay đổi thời gian xe 16 chỗ xuất phát từ Học viện Hành chính đến Thủ Đức như sau:   Thời gian xe xuất phát : từ 6h30 - 6h35 Thời gian áp dụng: bắt đầu từ ngày 17/10/2016...

Danh sách phòng thi giữa kỳ 1 - năm học 2016-2017 các chương trình tài năng và chất lượng cao

Sinh viên xem Danh sách phòng thi giữa kỳ 1 - năm học 2016-2017 các chương trình tài năng và chất lượng cao (file đính kèm). Trường hợp không có tên trong Danh sách, sinh viên vui lòng phản hồi về Văn phòng. Sinh viên chương tr...

Cập nhật phòng thi C301 - Đợt thi giữa kỳ 1 năm học 2016-2017 các Chương trình đặc biệt

Do phòng học C301 vẫn đang sửa chữa nên Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo chuyển phòng thi C301 qua các phòng thi khác, cụ thể trong file đính kèm, các ô tô màu vàng. Sinh viên vui lòng cập nhật.

Thông báo thay đổi lịch học lớp PH001.H11.ANTN

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo thay đổi lịch học lớp PH001.H11.ANTN như sau: Lớp PH001.H11.ANTN sẽ chuyển sang học thứ 5, tiết 678, phòng E2.2 kể từ ngày 07/10/2016.    

Thông báo lịch gặp sinh viên lớp MSIS3033.H11.CTTT.1

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo lớp MSIS3033.H11.CTTT.1 sẽ gặp Giảng viên Lê Ngô Thục Vi vào thứ năm, ngày 13/10/2016, tiết 678, phòng E2.3.

Hội thảo "NIN2 Job Fair 2016"

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo các bạn sinh viên về  “Hội thảo NIN2 Job Fair 2016” ngay tại khuôn viên trường. Buổi hội thảo được tổ chức nhằm mục đích giới thiệu thông tin về sự kiện “Hội chợ việc làm & Tuyển dụng của...

Lịch thi Giữa kỳ - Học kỳ 1 - Năm học 2016-2017 - Chương trình Tiên tiến, Tài năng và Chất lượng cao

Văn phòng các chương trình đặc biệt kính thông báo Lịch thi Giữa kỳ - Học kỳ 1 - Năm học 2016-2017 - Chương trình Tiên tiến, Tài năng và Chất lượng cao. (thông báo đính kèm)   ***Sinh viên lưu ý năm nay có sự thay đổi về...

Thay đổi lịch học lớp IT004.H11.PMCL.1 và IT004.H11.PMCL.2

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo thay đổi lịch học lớp IT004.H11.PMCL.1 và IT004.H11.PMCL.2 như sau: Gom 2 lớp thực hành thành 1 lớp, hủy lớp IT004.H11.PMCL.2.   Cụ thể lớp lịch học mới của lớp thực hành như sau: Lớp : IT004.H11.PMCL.1 Thứ: 2 Tiết: 67890...

Thông báo về việc thu học phí Học kỳ 1, 2016-2017 đối với khóa 2015 trở về trước

Hiện tại, phòng Kế hoạch Tài chính đã gửi Thông báo về việc thu học phí học kỳ 1, năm học 2016-2017 đối với các khóa từ 2015 trở về trước lên website phòng Kế hoạch Tài chính: http://khtc.uit.edu.vn/node/280

Thông báo nộp đề cương KLTN học kỳ 1 năm học 2016-2017 cho các bạn sinh viên CTTT

Thông báo về việc làm KLTN học kỳ 1 năm học 2016-2017 với những sinh viên đã đăng ký làm KLTN. Đối với sinh viên đã có giảng viên hướng dẫn vui lòng nộp đề cương chi tiết về VP Khoa E9.2 đến ngày 28/09/2016  Đối với sinh viên chưa...

Thông báo với sinh viên CTTT về nội dung trao đổi với các GS thứ 5 ngày 29/09/2016

Vừa qua khoa HTTT có làm việc với tổ chức EPI (Edu Pro International) liên hệ với một số đại học của Hàn Quốc và Philippines. Ngày 29/9 này đoàn sẽ  đến Trường ĐHCNTT gồm   1. Kwang Suk Kim, Adjunct Professor for International Cooperation of Chonbuk National University, Korea (...

Danh sách Tân sinh viên Chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao nhận học bổng khuyến khích học tập khóa 2016

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo đến các bạn tân sinh viên Chương trình Chất lương cao và Tiên tiến nhận học bổng khuyến khích học tập. Các bạn sinh viên chú ý xem thông báo để biết thời gian chình xác...

Danh sách Sinh viên nhận học bổng Chương trình Tài năng

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo đến các sinh viên Chương trình Tài năng nhận học bổng Tài năng học kì 1 năm học 2016-2017. Các bạn sinh viên chú ý xem thông báo để biết thời gian chình xác nhận học bổng...

Thông báo thay đổi phòng học thực hành lớp CE118.H11.MTCL.1 và CE118.H11.MTCL.2

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo thay đổi phòng học thực hành lớp CE118.H11.MTCL.1 và CE118.H11.MTCL.2 chuyển sang học phòng C207 kể từ ngày 22/9/2016. Lý do: Cần sử dụng KIT trong giờ thực hành.

Thông báo cập nhật lịch học lớp MATH2144.H11.CTTT.1

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo cập nhật lịch học lớp MATH2144.H11.CTTT.1, thay đổi ngày bắt đầu học từ ngày 13/10/2016. học 4 tiết/buổi (1234), ngày kết thúc là 10/12/2016.

Thông báo tách lớp Anh văn 2 - EN005.H110

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo về việc tách lớp Anh văn 2 - EN005.H110. Lý do: Sĩ số lớp quá đông. Lớp EN005.H110 - GV. Hồ Thị Nhiên Trinh - Thứ 7, tiết 6789, phòng E41 Lớp EN005.H111 - GV. Hồ Thị Xuân Vương - Thứ 7, tiết 6789, phòng E34...

Thông báo lịch học lớp CS313.H11.KHTN.1

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo lịch học lớp CS313.H11.KHTN.1 - Buổi 2, ngày 26/09/2016, tiết 4 - 5, phòng E3.4 - Buổi 3, ngày 24/10/2015, tiết 4 - 5, phòng E3.4

Thông báo đổi phòng học và lịch học lớp CE117.H11.MTCL

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo đổi phòng học và lịch học lớp CE117.H11.MTCL, cụ thể như sau: Lớp CE117.H11.MTCL. Thứ: 3 Tiết 678 Phòng A213 (tòa nhà A) Lịch học mới áp dụng từ ngày 20/09/2016.

Thay đổi phòng học lớp EN006.H11.PMCL

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo thay đổi phòng học lớp EN006.H11.PMCL chuyển sang học phòng E4.3 bắt đầu kể từ ngày 15/09/216.

Cập nhật lịch học lớp CS3653.H11.CTTT.1 và CS4343.H11.CTTT.1

Văn phòng các chương trình đặc biệt cập nhật lịch học 02 lớp CS3653.H11.CTTT.1 và CS4343.H11.CTTT.1. Lý do: Sĩ số sinh viên đông. 1. Lớp CS3653.H11.CTTT.1 tách làm 02 lớp CS3653.H11.CTTT.1 và CS3653.H11.CTTT.2 Thứ 7, tiết 67890, phòng E4.4. Học cách tuần...

Trang