Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Văn phòng Các chương trình đặc biệt

Thông tin phản biện Khóa luận tốt nghiệp Chương trình Tiên tiến (16/01/2018)
Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo cho các bạn sinh viên thuộc Chương trình Tiên tiến có đăng ký học môn Khóa luận Tốt nghiệp (KLTN) trong học kỳ 1 năm học 2017-2018, vui lòng liên hệ với giảng viên phản biện để tiến hành phản biện KLTN của mình. Lưu ý: sinh viên lên VP Khoa để lấy quyển...

Giới thiệu

Chương trình Tiên tiến
Một trong mười sự kiện giáo dục nổi bật của năm 2005 là việc phê duyệt đề án “Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam” của Thủ tướng Chính phủ (nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005). Với chiến lược dài 15 năm (2006 - 2020), mục tiêu của đề án là đưa giáo dục đại học Việt Nam đạt trình độ tiên tiến...
Chương trình Chất lượng cao
Chương trình đào tạo chất lượng cao nhằm góp phần tăng cường đội ngũ cán bộ có năng lực trong công nghệ, có khả năng nắm bắt và ứng dụng nhanh chóng những công nghệ mới, có kỹ năng đáp ứng nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp và tổ chức.
Chương trình Tài năng
Chương trình tài năng là một trong những giải pháp chiến lược của Đại Học Quốc Gia Tp.HCM nhằm đào tạo những sinh viên xuất sắc nhất có phẩm chất và năng lực tốt, cung cấp nguồn nhân lực có chuyên môn cao, trí tuệ và khả năng ngoại ngữ trong nghiên cứu, giảng dạy và chuyên gia giỏi của các ngành...

Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Chương trình Tiên tiến ngành Hệ thống Thông tin năm 2017
Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo kế hoạch tuyển sinh vào chương trình Tiên tiến ngành Hệ thống Thông tin năm 2017 như sau: Đối tượng: Các thí sinh Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông. Thuộc diện tuyển thẳng...
Thông báo tuyển sinh chương trình Tài năng năm 2017
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG NĂM 2017 GIỚI THIỆU Chương trình đào tạo Cử nhân/ Kỹ sư Tài năng được thiết kế với yêu cầu về nội dung rộng và sâu hơn, đề cao tư duy sáng tạo, khả năng tự học, tăng cường kỹ...
Tư vấn tuyển sinh trực tuyến các chương trình đào tạo đặc biệt
Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo lịch tuyển sinh tư vấn trực tuyến các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần, các bạn sinh viên nhớ đón xem./. Các số phát sóng về các ngành Chất lượng cao, Chương trình Tiên tiến và...

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.