Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo về việc mở các lớp Tiếng Nhật 5 - Học kỳ 2 - Năm học 2019-2020

Chào các bạn sinh viên, Văn phòng đặc biệt thông báo việc mở lớp Tiếng Nhật 5 - Học kỳ 2 - Năm học 2019-2020 (file đính kèm) Ngày bắt đầu: 04/05/2020. Lưu ý: - Sinh viên hiện đang học các lớp Tiếng Nhật 4:  JAN04.K21.CNCL và JAN04.K22.CNCL sẽ...

Thông báo hoãn xét chuẩn quá trình học kỳ 1 năm học 2020-2021.

Chào các bạn sinh viên, Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo đến các bạn sinh viên việc hoãn xét chuẩn quá trình do dịch Covid-19. Sinh viên xem chi tiết tại đây https://daa.uit.edu.vn/thongbao/hoan-xet-chuan-qua-trinh-do-...

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH THỨC, DỰ BỊ CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG HK2 - NH 2019-2020

Văn phòng Đặc biệt thông báo danh sách sinh viên chính thức - dự bị chương trình Cử nhân tài năng ngành Khoa học máy tính và Kỹ sư tài năng ngành An toàn thông tin Học kì 2 năm học 2019-2020.(file đính kèm) Tr...

Thông báo mở lớp Anh văn 5 - Chương trình tiên tiến - Học kỳ 2 - Năm học 2019-2020

Chào các bạn sinh viên, Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo mở lớp Anh văn 5 - Chương trình tiên tiến - Học kỳ 2 - Năm học 2019-2020. (File đính kèm) Ngày bắt đầu: 27/04/2020. Sinh viên Chương trình tiên tiến đang học lớp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI KẾ HOẠCH THI CÁC MÔN ANH VĂN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

VPĐB thông báo về việc thay đổi kế hoạch thi kết thúc học phần các môn Anh văn Chương trình tiên tiến như sau: 1. Sinh viên đang học Anh văn 4 (lớp ENG04.K21.CTTT và ENG04.K22.CTTT) sau khi kết thúc môn Anh văn 4 (ngày 17/04/2020)  sẽ học tiếp Anh văn...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM 2020

VPĐB thông báo Kế hoạch xét Tốt nghiệp đợt 03 năm 2020 (file đính kèm). Hiện nay, tình hình dịch bệnh đang diễn biến mạnh nên trong đợt 03 này trường sẽ không thu hồ sơ xét TN trực tiếp, các bạn sinh viên đủ điều kiện TN chỉ cần...

Thông báo về việc học các môn Giáo dục thể chất - học kỳ 2 - năm học 2019-2020

Chào các bạn sinh viên, Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo về thời gian học các môn giáo dục thể chất  - học kỳ 2 - năm học 2019-2020 như sau: Các môn học Giáo dục thể chất không học online, lịch học sẽ được dời đến sau ng...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÔNG XÉT BỔ SUNG SINH VIÊN TÀI NĂNG KHÓA 2019

VPĐB trân trọng thông báo: Do ảnh hưởng của dịch viêm phổi do COVID-19 gây ra, hiện tại sinh viên Khóa 2019 vẫn chưa dự thi Cuối học kỳ 1 do đó Học kỳ 2 năm học 2019-2020 trường sẽ KHÔNG xét loại và bổ sung tài năng Học kỳ 2 đối với Khóa 2019.  Đồng...

Thông báo khẩn: Điều chỉnh kế hoạch đào tạo học kỳ 2 do dịch Covid-19 từ ngày 09/3/2020

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TỪ NGÀY 09/3/2020 Trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do COVID-19 gây ra, căn cứ trên chủ trương chung ĐHQG-HCM, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Thông tin quyết định điều chỉnh kế hoạch học tập của sinh viê...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ CÁC LỚP HỌC CÓ SĨ SỐ DƯỚI CHUẨN - HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2019-2020 - CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

Chào các bạn sinh viên, Văn phòng các Chương trình đặc biệt thông báo đến các bạn sinh viên danh sách các lớp có sĩ số dưới chuẩn - học kỳ 2 - năm học 2019-2020 (file đính kèm). Các lớp có sĩ số dưới chuẩn sẽ đóng học ph...

Thời khóa biểu chương trình BCU (chính thức)

Chào các bạn sinh viên, Văn phòng các chương trình đặc biệt - Trường Đại học Công nghệ thông tin thông báo đến các bạn sinh viên chính thức BCU Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019-2020 (ngày bắt đầu học: 09/03/2020) - file đính kèm...

THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC THAY ĐỔI KẾ HOẠCH HỌC KỲ 2 DO DỊCH BỆNH COVID-19

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TỪ NGÀY 02/3/2020 Trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do COVID-19 gây ra, căn cứ trên chủ trương chung ĐHQG-HCM, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Thông tin quyết định về kế hoạch học tập của sinh vi...

THÔNG BÁO LỊCH THI CUỐI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 (KHÓA 2019)

Theo Kế hoạch giảng dạy đại học học kỳ 2 năm học 2019-2020, Lịch thi cuối học kỳ 1 của sinh viên Khóa tuyển 2019 sẽ bắt đầu từ ngày 02/03/2020 đến ngày 07/03/2020. Sinh viên xem Lịch thi chi tiết trong file đính kèm. Trong trường hợp có chủ trương mới liên quan đến dịch bệnh...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM BÀI TẬP ONLINE MÔN TIẾNG NHẬT

VPĐB trân trọng thông báo: Nhằm giúp các bạn sinh viên Chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin định hướng Nhật Bản củng cố và ôn tập lại kiến thức đã học trong thời gian nghỉ học do dịch bệnh Corona, các giáo viên bộ môn Tiếng Nhật đ...

Thông báo về việc hiệu chỉnh ĐKHP đợt 3 dành cho sinh viên Khóa 2019 và đăng ký học phần Anh văn 1

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo về việc hiệu chỉnh đăng ký học phần đợt 3 dành cho sinh viên Khóa 2019 và đăng ký học phần Anh văn 1 như sau: - Sinh viên Khóa 2019 hiệu chỉnh đăng ký học phần đợt 3 từ 9g00 ngày 24/02/2020 đến...

Thông báo thời gian bảo vệ KLTN của sinh viên CTTT và CLC Khoa Hệ thống thông tin (cập nhật ngày 25/02/2020)

VPĐB thông báo đến sinh viên  CTTT và CLC ngành Hệ thống thông tin đang làm KLTN trong học kỳ 1 năm học 2019-2020 thời gian bảo vệ KLTN như sau: Sinh viên CTTT bảo vệ trong cả ngày thứ 4 04/03/2020 Sinh viên CLC bảo vệ vào chiều thứ 4 04/03/...

TB - Về việc điều chỉnh kế hoạch giảng dạy đại học hệ chính quy trong học kỳ 2 năm học 2019- 2020

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra rất phức tạp, căn cứ chủ trương chung của TP.HCM, ĐHQG-HCM, Trường Đại học Công nghệ Thông tin đã cho sinh viên hệ chính quy được nghỉ đến hết tháng 02/2020. Nay Trường thông báo về những điều chỉnh trong kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm...

HỌC BỔNG HÀN QUỐC TOÀN CẦU - GLOBAL KOREA SCHOLARSHIP (GKS)

HỌC BỔNG HÀN QUỐC TOÀN CẦU - GLOBAL KOREA SCHOLARSHIP (GKS) Văn phòng các Chương trình Đặc biệt thân gửi đến các bạn thông tin về học bổng Global Korea Scholarship tại ĐH QG Kyungpook. Global Korea Scholarship là một dạng học bổng Chính phủ của Hàn Quốc, gọi tắt l...

Thông báo về việc thu học phí Học kỳ 2 năm học 2019-2020

Hiện tại Phòng Kế hoạch tài chính đã có thông báo về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 hệ ĐTĐH Chính quy. Sinh viên xem thông báo tại đây hoặc file đính kèm. Sinh viên lưu ý hoàn thành học phí đ...

Đăng ký học phần môn Hệ điều hành IT007

Chào các bạn sinh viên, Nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên Khoa Kỹ thuật máy tính hoàn thành các môn học cơ sở nhóm ngành theo đúng tiến độ đào tạo, văn phòng đặc biệt thông báo đến các bạn sinh viên...

Trang